Zespół jelita drażliwego (eng. Irritable Bowel Syndrome, IBS), dotykający od 10% do 20% populacji krajów europejskich1, to zespół objawów, których przyczyną jest zaburzona praca jelit, jelitowego układu nerwowego oraz stres.
Jelito kapryśnym narządem – zespół jelita drażliwego

Warszawa, XX listopada 2017 r. - Zespół jelita drażliwego jest definiowany jako przewlekłe lub epizodyczne czynnościowe zaburzenie układu trawiennego. Jest to choroba nadal mało znana i nie do końca zrozumiała zarówno dla osób zmagających się z jego objawami, jak i lekarzy, przez co bywa niediagnozowana. W związku z tym, aż do 90% chorych z objawami IBS nie szuka specjalistycznej porady lekarskiej i stara się leczyć samodzielnie.


Objawy zespołu jelita drażliwego

Mimo, że IBS nie zagraża życiu, to jego objawy są poważnym obciążeniem mającym wpływ na jakość życia chorych (IBS jest drugą co do częstości przyczyną nieobecności pracy, zaraz po przeziębieniu).Objawy mogą występować pojedynczo lub w większej liczbie, często nakładając się na siebie. Osoby cierpiące na zespół jelita drażliwego skarżą się na:

 • utrzymujące się w czasie biegunki i zaparcia, często występujące naprzemiennie,

 • gromadzące się w jelitach gazy powodujące dyskomfort,

 • pojawiają się wzdęcia, rozproszony ból oraz uczucie niepełnego wypróżnienia.

Objawy IBS wynikają z różnych zaburzeń fizjologicznych, jak i czynników psychospołecznych. Światowa Organizacja Gastroenterologiczna ustaliła różne czynniki ryzyka. Uznano, że do uwarunkowań zwiększających możliwość zachorowania na zespół jelita drażliwego zalicza się płeć żeńską, ostre zakażenie układu pokarmowego, czynniki psychologiczne i nawracający ból brzucha w dzieciństwie. Takie czynniki jak dieta, predyspozycje genetyczne, dyspepsja czynnościowa czy palenie nikotyny wśród kobiet, wymagają dalszych badań.


Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.


Jak odróżnić IBS od innych chorób?

Aby odróżnić zespół jelita drażliwego od innych chorób, należy w pierwszej kolejności wykluczyć inne przyczyny dolegliwości (choroby trzustki, dysfunkcje dróg żółciowych, nieswoiste choroby zapalne jelit, a nawet nowotwory). W tym celu osoby cierpiące na dolegliwości wskazujące IBS, muszą poddawać się szczegółowym badaniom, takim jak badanie stolca czy badanie krwi.3 W przypadku braku przyczyny organicznej, zespół jelita drażliwego definiuje się wg Kryteriów Rzymskich – międzynarodowych wytycznych w zakresie diagnozowania czynnościowych zaburzeń układu pokarmowego. Najnowsza definicja wymienia nawracające bóle brzucha, średnio przez 1 dzień w tygodniu w ciągu ostatnich 3 miesięcy, w połączeniu z dwoma lub więcej spośród następujących czynników:

 1. ból związany z wypróżnianiem się,

 2. ból związany ze zmianą częstości oddawania stolca;

 3. ból związany ze zmianą wyglądu samego stolca (biegunki i/lub zaparcia).

Powyższe kryteria diagnostyczne muszą być spełnione w ciągu ostatnich 3 miesięcy, przy założeniu, że pierwsze objawy wystąpiły na co najmniej pół roku przed postawieniem diagnozy. Leczenie zespołu jelita drażliwego jest trudne, ponieważ choroba objawia się wieloma nakładającymi się na siebie objawami. Często konieczne jest jednoczesne stosowanie wielu leków, co zwiększa ryzyko niekorzystnych reakcji i skutków ubocznych.

Leczenie zespołu jelita drażliwego

Jak mówi stare przysłowie, przez żołądek do serca. Jednak reakcje emocjonalne mogą mieć również istotny wpływ na pracę innych narządów układu trawiennego np. jelit. Stres, życie w biegu, natłok obowiązków, zaburzenia jelitowego układu nerwowego oraz stan zapalny mogą być przyczyną powstania IBS oraz jego objawów.

Nowe wytyczne WGO w zakresie postępowania z chorym z IBS obejmują m.in. farmakologiczną terapię zaparć, biegunki, wzdęć i bólu oraz postępowanie niefarmakologiczne. Przede wszystkim duży nacisk kładzie się na zmianę nawyków żywieniowych oraz stylu życia. Zalecenia żywieniowe obejmują zwiększenie ilości przyjmowanych płynów, przy czym należy unikać napojów zawierających kofeinę, napojów typu cola oraz alkoholu, ograniczenie tłustych pokarmów oraz tych zwiększających wiatropędność, unikanie sztucznych słodzików oraz cukrów takich jak fruktoza czy laktoza oraz włączenie do diety fermentowanych produktów mlecznych o udowodnionych właściwościach probiotycznych. Każdy posiłek należy jeść powoli, przeżuwając każdy kęs i nie doprowadzać do przejadania się. Warto też prowadzić notatki i zapisywać po spożyciu jakich pokarmów samopoczucie jest gorsze. Dzięki temu samemu można sprawdzić, które produkty prawdopodobnie nam szkodzą. Trzeba jednak pamiętać, że nie zaleca się samodzielnego wprowadzenia diety eliminacyjnej - można ją zastosować dopiero po konsultacji z dietetykiem. Ponadto, stres jest jednym z przyczyn powstawania zespołu jelita drażliwego, dlatego wskazana jest jego redukcja i prowadzenie bardziej wyciszonego trybu życiu


Jednak, gdy zaczynają pojawiać się coraz intensywniejsze i dłuższe w czasie objawy ze strony pokarmowego, a zmiana nawyków żywieniowych i styl życia nie odnoszą pożądanych efektów, chory kieruje pierwsze kroki do apteki, gdzie próbuje się znaleźć odpowiednią, merytoryczną poradę. Na rynku istnieje wiele produktów, które łagodzą pojedyncze objawy, jednak preparat preparatowi nierówny.

Przez to, że zespół jelita drażliwego charakteryzuje występowanie wielu objawów jednocześnie, które nakładają się na siebie, potrzebny jest preparat działający wielokierunkowo, rekomendowany do stosowania przy IBS. W aptekach dostępnych jest wiele żywność specjalnego przeznaczenia medycznego czy suplementów diety dedykowanych zespołowi jelita drażliwego, które zawierają w sobie żywe kultury bakterii, mające wspomagać bakteryjną florę jelitową i prawidłowe funkcjonowanie układu trawiennego. Należy jednak pamiętać, że wpływ probiotyków na zdrowie zależy od ich szczepu oraz od zastosowanej dawki, dlatego najlepiej skonsultować się z lekarzem, który zaleci odpowiedni produkt.

Niewiele jest natomiast leków wskazanych do stosowania u chorych na IBS. Jednym z preparatów umożliwiających realizację strategii wielokierunkowej jest lek Iberogast, który rekomendowany jest przez lekarzy specjalistów w przewlekłym stosowaniu u pacjentów z objawami IBS. Zawdzięcza on swoją skuteczność unikalnemu połączeniu dziewięciu sprawdzonych ziół leczniczych, które działają wielokierunkowo łagodząc różne objawy zespołu jelita drażliwego: biegunki i zaparcia, bóle i skurcze oraz wzdęcia i gazy. Lek ziołowy Iberogast posiada przebadaną skuteczność w szeregu badań klinicznych, przeprowadzonych z udziałem ponad 7000 pacjentów.

Więcej porad oraz informacji na temat zespołu jelita drażliwego znajdą Państwa na stronie www.iberogast.pl.


Referencje:

 1. Ottillinger B et al. STW 5 (Iberogast®) – a safe and effective standard in the treatment of functional gastrointestinal disorders. Wien Med Wochenschr 2013; 163: 65-72.

 2. World Gastroenterology Organisation Global Guidelines – Irritable Bowel Syndrome: a Global Perspective. Sep 2015. [Cited: 13 April 2016]. Available from:www.worldgastroenterology.org/guidelines/global-guidelines

 3. World Gastroenterology Organisation, Zespół jelita drażliwego – kryteria diagnostyczne opracowane przez World Gastroenterology Organisation, s. 5, http://www.zywnoscdlazdrowia.pl/11/pdf/biuletyn01.pdf

 4. Żelowski A., Wojtuń S. i in., Zespół jelita drażliwego – podstawowe zasady rozpoznawania i leczenia, Pediatr Med Rodz Vol 9 Numer 3, s. 250-255.

 5. Lacy B E, Mearin F. Bowel Disorders. Gastroenterology 2016;150:1393–1407

 6. Rajlić-Stjanowić Mirjana et.al.: Intestinal Microbiota And Diet in IBS: Causes,nConsequences, or Epiphenomena?, The Americal Journal of Gastroenterology, Vol (110), February 2015: 278-287.

 7. Na podstawie Medical Index OTC, MAT 09.2017.

Iberogast®, płyn doustny, produkt ziołowy. Wskazania: Leczenie zaburzeń czynnościowych związanych z motoryką przewodu pokarmowego, takich jak dyspepsja czynnościowa czy zespół jelita nadwrażliwego. Zaburzenia te objawiają się głównie dolegliwościami skurczowymi jamy brzusznej i jelit, bólem brzucha, uczuciem pełności, wzdęciami, nudnościami i zgagą. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Dzieci poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. Pozwolenie nr 10487 wydane przez Prezesa URPLWMiPB. V4/10.2016/MK


Kontakt:

Monika Lechowska-Wróbel

Head of Communications Bayer CEE
Zobacz także