Fit-Max Gym Bydgoszcz

Adres:

M. Skłodowskiej-Curie 29, 85-099 Bydgoszcz

Email:

fit-max.gym@wp.pl

Telefon:

794-755-737

Strona internetowa:

www.fit-max.eu
Na pra­wie 800 m2 ma­my do za­ofe­ro­wa­nie kom­plek­so­wy ze­staw ma­szyn do ćwi­czeń.

Naj­więk­szy na Bar­to­dzie­jach Klub fit­ness i si­łow­nia ofe­ru­je kar­ne­ty w kon­ku­ren­cyj­nych ce­nach bez pod­pi­sy­wa­nia umo­wy lo­jal­no­ścio­wej.

W ce­nę kar­ne­tu wcho­dzą:

- Si­łow­nia

- Stre­fa Car­dio

- Fit­ness

- Sau­na

- Roz­pi­sa­nie pla­nu tre­nin­go­we­go

- Wstęp­ne po­ra­dy die­te­ty­ka

- Po­ra­dy su­ple­men­ta­cji

- opie­ka tre­ne­ra

Klub czynny codziennie, w godzinach:
poniedziałek-piątek 06:00-23:00
sobota 08:00-20:00
niedziela 10:00-18:00
Używamy cookies w celach świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza,
że cookies będą one umieszczane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej »
Zamknij informację